Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Älmhults RC-Klubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Älmhult/Möckeln flygplats
FSF_id
FSF saknas
Ma_db_id
SE-11940
Sökt höjdgräns
600 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Tävlingsverksamhet med IMAC samt segelflygning
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_p_mcklanda_pdf.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Varningsskyltar, flygförbud över publik, parkering byggnader på fältet enligt skiss.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
ca 1980
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog, torvtäkt
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Hus ca 500 m väster fältet

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fullskalaflyget är väl medvetet om modellverksamheten.Vi delar skötsel av fältet med flygarna och har gemensam klubbstuga.
 
Informationen om fältet har kommentarer om att fältet används av modellflygare och visuell kontroll om modellflygning sker ska göras innan landning
genom passage söder eller norr om fältet.
Som tidigare nämnts har vi kontroll via flygradio.
Startar fullskalaflyg medan vi flyger har piloterna kontakt om vad som gäller.
Kommer modellflygare till fältet och bil finns vid hangaren kollas vilket plan som är borta.
Närmar sig fullskalaflyg inom rimligt avstånd landar modellflyg. (Vi har ju plan som passerar mellan 20 000 och 30 000 fot hela tiden och de lämnas utan åtgärd)
Mvh
Åke Juhlin
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.5731
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.1689
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-18 23:17:37
Ändrad datum
2021-06-30 23:08:38

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
600 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05