Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Brännebrona flygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Götene/Brännebrona flygplats
FSF_id
FSF197
Ma_db_id
SE11983
Sökt höjdgräns
500 meter
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
anskan_flygflt_brnnebrona_flygklubb.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

 Motivering högre höjd Brännebrona FK – 500m. 

Brännebrona FK är en mycket aktiv flygklubb som kombinerat Fullskala och RC Flyg på flygfältet i mer än 30 år utan problem. Under lång tid bedrevs även segelflyg tillsammans med RC flyg på fältet. Brännebrona FK har under lika många år stått värd för många nationella men även internationella RC Tävlingar/träningar och meetings inom de största flygsportklasserna, mini IAC men även IAC och IGG(storsegel). Träning för landslag inom olika grenar sker kontinuerligt och flera av medlemmarna i klubben tillhör Sverige- och världselit inom sina grenar. De klasser som flygs är något höjdkrävande och kräver en höjd till 500m. Det skulle ge bra säkerhetsmarginaler då standardhöjden i dessa klasser rör sig mellan 0-500m och med en radie på 500m. Högre eller längre bort blir ej säkert ur ett se/synas och undvika perspektiv även om många av modellerna har avancerad utrustning i form av dubblerade radiosystem, telemetri och batteribackup. 

Brännebrona FK har sedan länge utarbetade säkerhetsregler för flygningen och bedriver kontinuerligt säkerhetsarbete och utbildning av piloterna i klubben, t.ex. används radiopassning men även ett PPR som ger en chans att informera om verksamhet till fullskalapiloter. Vid flygning används oftast en så kallad ”Caller” till piloten, både för att hjälpa piloten under flygningen men även av säkerhetsmässiga skäl som t.ex. för att kunna hjälpa piloten att upptäcka Fullskalaflyg och på så sätt tidigt kunna väja undan genom att landa eller sänka höjden under 120 m. 

Tävlingsflygning ligger i klubbens ”DNA” och det skulle bli svårt för att inte säga omöjligt att fortsätta genomföra klubbens tävlings/träningsverksamhet med en höjdgräns på 120 m. 

Med vänlig hälsning, Brännebrona FK 

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.573230
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.611066
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-14 14:05:41
Ändrad datum
2021-06-21 19:24:46

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
500 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28