Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Tibro MFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Kraschlanda
FSF_id
FSF R149
Ma_db_id
SE 12088
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Flygområdet omgärdas av industriområde. Inga boende. Se bifogad fältskiss.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
tibro_mfk_fltregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se fältöversikten!

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 40-talet.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Viss bebyggelse 200 m söder fältet

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Vi söker för 120 m och inget annat.

Orsaken till att det blev 399 m var frågan på max höjd. Vårat fält har g-luft upp till
1700 fot, 515 m, höjd över havet 116 m. altså 399 m
Ovanför 1700 fot är C- luft. Det var det vi svarade på. Detta är orsaken till missförståndet.

Vi flyger alltid med modellen inom synhåll.
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.414384
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.136446
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-09 15:47:31
Ändrad datum
2021-06-30 23:11:14

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05