Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Trelleborgs Modelflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Trelleborgs modellflygfält
FSF_id
FSF-33435-47
Ma_db_id
SE-12093
Sökt höjdgräns
400
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi flyger i Malmö TMA a som har miniminivå på 450 m så vi kan flyga upp till den med 50m marginal, Syftet med flyghöjden är att klara IMAC flygning och segelflyg som båda går högre än 120m. Vi har bedrivit modellflyg inklusive tävlingar sedan 1941 utan incidenter eller konflikt med fullskalaflyget genom våra regler och tänk inom säkerhet så vi anser att vi som klubb kan hantera denna flyghöjd på ett säkert sätt.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
tmfk_flygfltsregler_2018-04-15.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Genom lokala regler för piloter , flygning, besökare och skyddstaket för depåområde. Vi har en dialog om sunt beteende för att ingen ska komma till skada.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
I området sedan 70 talet.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Odlade åkrar.
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Tomatodling 500m

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
trelleborgs_modellflygklubbansokan.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Trelleborgs modellflygklubb har lång erfarenhet att samsas i luftrummet. Det förekommer väldigt lite överflygningar av sportflyget och inget alls av trafikflyget. Vi har utvecklat en respekt för varandra där sportflyget håller god marginal i höjdled och där vi sänker vår flyghöjd eller separerat i sidled till säker nivå när det närmar sig annat flyg vilket vi hjälps åt med att hålla koll på. Anses marginalen TMA för liten är vi mer intresserade att få igenom ansökan med något lägre höjd än att argumentera för 400m.
När det gäller våra lokala fältregler står att jetturbindrivna modeller inte är tillåtna på fältet men i verksamhet finns jet kryssat. Egentligen är där ingen motsägelse, det står om jet att det endast kan förekomma efter godkännande av styrelse. Min tanke är att om vi under rätt förutsättningar ska kunna godkänna tex en flyguppvisning, kan tex vara gasturbindriven helikopter och vi vet inte vad framtiden kommer med, om det tex kommer små säkra jetturbiner för långsamflygande plan.
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.367785
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.234684
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-28 22:03:36
Ändrad datum
2021-06-30 23:23:05

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
400 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05