Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Falu RFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
<7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
Gringsbo
FSF_id
FSF 29
Ma_db_id
SE 11974
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se “Kommentarer om höjd och säkerhet”
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Motivering av höjdönskemål

Efter ytterligare kontroller och verifierande av flyghöjder idag önskar vi att flyghöjden sänks till 120 meter (från tidigare önskemål om 300 meter)

Säkerhetstänkande/åtgärder

Vi tänker mycket på säkerheten. Vi har varit på detta fältet i över 25 år har aldrig set några andra flygfarkoster i närheten.

Normalt är man aldrig ensam på fältet, utan det finns nästan alltid någon där som håller kolla på vad som händer på marken och i luftrummet.

Vi har planerat fältet och depå så att det ligger så skyddat det är möjligt från fältet.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
60.58305
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.81462
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-16 20:41:14
Ändrad datum
2018-06-28 14:09:05

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28