Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Helsingborgs Modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll, <7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
Helsingborgs modellflygfält
FSF_id
FSF-57
Ma_db_id
SE-5762
Sökt höjdgräns
800 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi söker för 800 m, anledningen till detta är att vi arrangerar större internationella tävlingar och meetings så som Scandinavian Scalemasters, IMAC tävlingar, Jet meetings och segelflygtävlingar. Vi har bedrivit flygning med stora modeller på högre höjder under +20 år och aldrig haft några problem eller incidenter med fullsize flyget, säkerhetstänket är högt när det gäller stora modeller och flygning med dessa. Kommunikationen med flygklubbarna i vårat område är god då vi har ett antal medlemmar som flyger fullsize.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
helsingborgs_mfk_skerhetsregler_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Vi söker för 800 m, anledningen till detta är att vi arrangerar större internationella tävlingar och meetings så som Scandinavian Scalemasters, IMAC tävlingar, Jet meetings och segelflygtävlingar.

Vi har bedrivit flygning med stora modeller på högre höjder under +20 år och aldrig haft några problem eller incidenter med fullsize flyget, säkerhetstänket är högt när det gäller stora modeller och flygning med dessa.
Kommunikationen med flygklubbarna i vårat område är god då vi har ett antal medlemmar som flyger fullsize.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.0531
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.7632
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-29 13:29:49
Ändrad datum
2018-07-05 11:03:03

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
600 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05