Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Östersunds Modellflygklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Hede/Hedlanda flygplats
FSF_id
-
Ma_db_id
-
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Fältet används för flygning med större modeller av typ IMAC / Aerobatic, Jetmodeller och segelmodeller. Alla dessa kategorier behöver nyttja höjder upp mot 300 meter i de olika tävlingsgrenarna. Fältet används inte för tävling men väl för träning och träffar/meetings. Fältet ligger långt ifrån andra brukare av luftrummet frånsett det privatflyg som finns på fältet. Vi har ett bra samarbete med flygplatsansvarig och det finns skriftliga riktlinjer för samverkan mellan modellflyg och fullskalaflyg.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_mfk_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se bifogad fil med fältregler och avtal med fältansvarig, under “Avtal med lokal flygledning eller liknande”

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Ca 5 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Ingen bebyggelse i närheten som inte hör till flygplatsen

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal-hedlanda-mk.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
62.410428
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.745943
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-30 20:30:40
Ändrad datum
2021-06-30 15:19:37

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28