Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Roslagens Flyklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Norrtälje flygplats
FSF_id
FSF 18876-47
Ma_db_id
SE B265
Sökt höjdgräns
200 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vid flygning med större modeller och träning av avancerade manövrar för t.ex IMAC och andra tävlingsgrenar kan det ibland vara nödvändigt att överskrida 120 m i höjd. Jetmaskiner kan också vid vissa manövrar behöva överskrida 120 m i höjd.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skerhet_mellingeholms_flygflt.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Risk för 3:e person hanteras genom de lokala säkerhetsföreskrifterna. Dessa föreskriver var åskådare ska befinna sig, inom förskrivna, markerade områden på kartan i säkerhetsreglarna. All flygning ska ske enligt SMFFs säkerhetsregler.
En spotter/Caller utrustad med flygradio övervakar att luftrummet är fritt om något bemannat flyg närmar sig avbryts allt modellflygande. Ingen flygning får ske mot eller över åskådare eller depå. När större åskådarskaror förväntas finns ca 3m höga nät som sätts upp mellan flygområdet och åskådare och depå. All flygning ska ske inom flygområdet.
I beskrivningen av Mellingeholms flygplats finns angivet att modellflyg kan förekomma i området.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1992
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Klubbstuga och hangar inom 100m.
Industribyggnad inom 200m

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_mellingeholms_flygflt.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.734039
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
18.696133
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-25 23:41:48
Ändrad datum
2021-06-21 19:44:16

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
200 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28