Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Katrineholm modellsportkulbb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Katrineholm flygplats
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE12009
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Fältet används för radiostyrt segelflyg och träning i F3A ( “konstflyg” med motormodeller).
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
katrineholms_modellsportklubb.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 70-talet
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Här kommer svar på Transportstyrelsens frågor:

Hur länge har platsen använts för modellflyg och har det varit några incidenter?

Platsen har använts för modellflyg sedan 70-talet. Jag har flugit modellflygplan på platsen sedan 2008. Det har inte förekommit några incidenter mellan modellflygplan och fullskala flygplan.

I flygreglerna för Katrineholms modellsportklubb står det att flygregler fattade av Katrineholms flygklubb ska följas. Vilka flygregler är det?

Det finns bara en regel i dagsläget och det är att modellflyget ska lämna fullskala flyget företräde. Det innebär att modellflyget ”håller sig på backen” när fullskalaflyget startar, befinner sig i landningsvarv och landar. När det är påkallat använder modellflyget ”spotter” och lyssnar på flygklubben radiofrekvens. (modellflygarna sänder aldrig något)

Texten är skriven på det sättet för att framtidssäkra regelverket. Om Katrineholms flygklubb vill eller behöver införa/ändra på regelverket så behöver inte Katrineholms modellsportklubb ändra sina regler.

Katrineholms flygklubbs ordförande, vice ordförande, kassör och en ledamot i styrelsen flyger modellflygplan och fullskalaflyg. De är väl insatta i de risker och möjligheter det innebär att kombinera fullskalaflyg och modellflyg på en samma plats. Genom ömsesidig respekt och ansvarstagande fungerar samexistensen mycket bra. Det finns även ett samförstånd inom klubben för att alla flygsporter behövs för att stärka klubben möjligheter att långsiktigt bedriva verksamheten.

Med vänlig hälsning
Edvard Käll

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.01667
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.222923
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-15 18:24:47
Ändrad datum
2021-06-30 23:08:14

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05