Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Uddevalla radioflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Grundviksfältet
FSF_id
FSF 254
Ma_db_id
SE 6092
Sökt höjdgräns
350 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Behöver flyghöjden då vi bedriver träning och tävling med F3A modeller (konstflyg) samt stora segelflygplan.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_3.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Åskådare får inte befinna sig innanför depåstaket. All flygning sker från depå och ut mot åkermark där närmsta byggnad är på 1.5 km. avstånd

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
18 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Bebodd bebyggelse utanför flygområde är på 0,5-1,5 km. avstånd

Inom flygområde bondgårdar på 1,5 – 3 km. avstånd.

Allmän väg utanför flygområde 0,2 km.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

För den vanlige piloten är flyghöjden under 120 m. Vid träning och tävling med konstflygplan (f3a) flygs i en linje 150 m. framför piloten som alltid står i en anvisad pilotruta. Flyghöjden 50-70 m. vid ingången till manövrar. Maxhöjd i högsta manövrarna blir 350 m. under några sekunder-totalt ca. 20 sek. under ett 8 minuters flygpass.

Konstflyg utövas av mycket erfarna piloter.

Alla piloter är instruerade att landa om ett bemannat flygplan närmar sig. Det har förekommit enstaka överflygningar på ca. 500 m. höjd på 18 år. En inspektionshelikopter har passerat vid ett tillfälle under flygning med modell. Piloten landade regelmässigt i god tid.

Runtomsikten är mycket bra, ca 2 km.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.486825
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.148267
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-31 09:23:32
Ändrad datum
2021-06-30 23:03:44

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
350
TS beslut
Godkänd2018-06-28