Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Eget fält
Modellflygklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Skogsviksvägen 12 och Skogsviken
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skogsviksvagen_12.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygning sker endast då personer inte finns i området där flygning sker.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
I ungefär tio år.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Vatten, Samt gräs och strand.
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Eget hus på fastigheten.

Flygning sker enbart med el, dvs inget buller. All flygning avbryts omedelbart om någon person närmar sig flygområdet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Flygning sker aldrig över 120 m. Flygning sker aldrig då personer eller privatbåtar finns i området.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.246178
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.257246
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-10-15 22:41:59
Ändrad datum
2021-06-30 09:56:10

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28