Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Strängnäs Modellflygare
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, Flyg över 25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Storängens Modellflygfält
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE-12079
Sökt höjdgräns
500 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Föreningen anordnar årligen SM-tävlingar i IMAC som kräver höjder på uppemot 500 m. Föreningen har också medlemmar som tävlar i IMAC på internationell nivå som behöver kunna träna på sitt hemmafält. Flygfältet ligger i G-klassad luft upp till 2000 MSL (609 m)
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
sakerhetregler_storangen.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Tydliga avgränsningar finns mellan flygområde och publikområde. NO FLYING AREA över depå och publikområde. Inga privata byggnader/tomter finns i eller i närheten av flygområdet. Se kartor i bilagda säkerhetsföreskrifter.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
april 2020
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Ängsmarker och viss skog. Närmsta byggnader 1,6 km.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
storangeninfo_1.pdf
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
begaran_utokad_hojd.pdf
Kommentarer om höjd och säkerhet

Se bifogad filer under “Övriga bifogade dokument” och “Övriga bifogade dokument_2”

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.401506
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.977328
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-09-15 13:52:39
Ändrad datum
2021-06-29 13:43:20

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

2021-04-12: Flyghöjd 500 m godkänns med caller vid flygning över 120 m. kontakt och rutin bör etableras med Eskilstuna (ESSU) AFIS, då VFR-inpasseringspunkt ligger i närheten. /Anna

TS beslut höjdgräns
500 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28