Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
MFK Looping
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
F14
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Minst halva klubben segelflyger vilket i stort sett omöjligt utan denna högre höjdgräns. Vi vill dessutom att större eller snabbare maskiner ska ha bra svängrum för säkerhetens skull. träd nära fältet skulle också begränsa flygningen på lägre höjd.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Skyltning och muntliga instruktioner till gästande piloter samt regeltavla på fältet.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
11 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

ca 1 km

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Hej, här är komplettering av vår ansökan för vårt fält “F14” MFK Looping Gävle:
-Det innebär ökade risker vid flygning på den sökta höjden.
-Konsekvenserna blir allvarliga vid tex kollision.
-För säkerhet vid flygning på den höjden har vi alltid en observatör, förutom den som styr modellen, som söker av luftrummet.
Om flyg observeras, landar vi våra modeller omedelbart, för att inte riskera en kollision.
Vi har även kontakt med omkringliggande flygverksamhet.
-Gävle Sandvikens Flygplats, där Gävle Bygdens Flygklubb är verksamma, är informerad om vår verksamhet.
Här har vi kontakt med Ordförande Björn Eriksson. (0706366851)
-Helikopterplattan vid Gävle Sjukhus, här har vi kontakt med flygplatschef Hans Hellgren. (026150158)
Dessa har vår geografiska position, genom tillsänd karta, samt att vi utbyter information via telefon.
Mvh
Stefan Söderlund
Ordförande MFK Looping
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
60.663417
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
17.091167
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-07 00:03:34
Ändrad datum
2021-06-30 23:17:22

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-11-13