Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Arboga Flygklubb Modellflygsektionen
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Arboga flygplats
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
450 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Klubben har omfattande verksamhet där segelflyg med termik är ett stort inslag, Segelplanen kan ibland ha spännvider upp till 5,5 m, där flyghöjden ofta kommer upp till 450 m.
Ansvarsförsäkring
IF

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skerhetsregler_vid_afkm_ansk_20180430_med_bilder.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

NO Flying Area över hangarer, parkering och depå. Inga private tomter/byggnader finns I eller I närheten av flygområdet.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
ca 30 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Åkermark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Enstaka byggnader I närområdet. Närmast ligger 325 meter från depåområdet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Utökad höjdbegäran, vi har haft höjden 450 meter i många år detta är i samråd med klubbens segelflygare och det är dom som satt denna höjdgräns för oss modellflygare av säkerhetsskäl.

Vårt flygområde B betongbanan som är 2 km lång används ofta för modelljetflyg och dom får bara flyga där av säkerhetsskäl och endast när ingen annan flygverksamhet pågår.

Vid flygning över 120 meter skall “Spotter” finnas som kan avge ljudsignal om något annat än ett modellflygplan närmar sig. Vid ljudsignal skall modellpiloterna flyga under 120 m.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.392083333
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.923527778
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-06-01 20:38:02
Ändrad datum
2021-06-21 19:22:49

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
450 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28