Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Sölvesborgs MFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Veslanda
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE 12075
Sökt höjdgräns
500 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Behovet av högre flyghöjd infinner sig tack vare att 3 av landets bästa IMAC-piloter vill träna och tävla på Veslanda. Fältet har dessutom fått godkänt att ha en tävling i IMAC (om höjden blir rätt). Klubben har dessutom framtidsplaner på flygdagar och andra flygevenemang, som ibland kräver lite högre höjd. Flygsäkerheten påverkas inte nämnvärt av högre flyghöjd. Dom modeller som kommer befinna sig korta stunder på maxhöjd, är välflygande och välbyggda modeller med duktiga piloter.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
slvesborgs_mfk_fltregler.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Åskådare och förbipasserande löper minimal risk att skadas eller råka ut för andra olyckor, då flygområdet är ren åkermark, inga gång, cykel eller bilvägar finns. Skulle olyckan endå vara framme, finns 1a förband i depån, och räddningstjänsten vet var vi finns, om vi ringer dom.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Vesan har använts av klubben sedan början på -60talet. Klubben bildades 1959
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Närmast fältet , 200 meter, ligger E22.  Därefter är det över 600 meter till närmaste bebyggelse, Ysane kyrka, som dessutom ligger på andra sidan just E22. E22 ligger rakt bakom den godkända flygzonen. Detta beslut togs redan för 3 år sedan då E22 byggdes och vi “blev av med” halva vårat flygområde, se kartbild i ansökan.
Det flygområde som används, bestående av en halvcirkel, består endast av åkermark, förutom, på ca 270 meter från banan, en bilväg, som trafikeras med ca 20 fordon om dagen. Flygområdet, en halvcirkel på 500 meter i radie, innehåller inga byggnader eller annat mänskligt. Bonden som äger markerna kör naturligtvis med sina traktorer där, när han behöver, men han blir inte störd, och han ser ingen säkerhetsrisk i vårat flygande heller.
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Vesan har sedan tidigt -60tal använts av modellflygare i Sölvesborg med omnejd. Jag har gått igenom det matrial som finns, och har inte hittat något som tyder på andra incidenser än flygplan som hamnat i havreåkrar runt fältet. dom “grannar” som finns, ca 1 km bort, har heller aldrig klagat på den flygning som skett under alla år. Bredvid modellflygfältet har det, tills förra året, även legat ett fält som paramotorflygare använt sig av. Vi har kommit mycket bra överens och har aldrig haft några dispyter. Säkerheten på vårat fält har dom senaste 3 åren höjts väsentligt, då vi har fått medlemmar som flyger större modeller och har ett helt annat , och bättre, säkerthetstänk, än “småflygarna”. detta har smittat av sig till samtliga flygande medlemmar, vilket naturligtvis är bra. Vesan är en mosse, så jetflyg, eller annat flyg med “öppen låga” är förbjudet, pga brandrisken.
Jag hoppas detta räcker som motivation för att höja vår flyghöjd till 500 meter.
Anders Hellsen
Ordförande, Sölvesborgs modellflygklubb
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.095979
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.644887
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-31 13:53:59
Ändrad datum
2021-06-30 23:09:02

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28