Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Gråbo MFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
Fältnamn
Segelflygfältet
FSF_id
FSF Id 242
Ma_db_id
SE-8881
Sökt höjdgräns
390 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Höjdansökningsmotivering! Komplement till befintliga ansökningar avseende Gråbo Modellflygklubbs fält: Backlanda och Segelflygfältet. Gråbo Modellflygklubb ansöker om en tillåten max höjd av 390meter med följande motiveringar: (Ansökan avseende 390meter är i dagsläget det vi kan få, kontakt är tagen med Landvetter ATS, men beslut och avtal kan tidigast vara på plats i Augusti 2018, bifogar mail svar från Robin Johansson på LFV) • Gråbo Modellflygklubb har sedan bildandet alltid haft segelflyg som en kärnverksamhet och det är det fortfarande idag. • Klubben har idag och sedan många år haft medlemmar som varit del och är del i Svenskalandslaget i F3J och har Gråbo som hemma- och huvudsakliga tränings-fält. • 2017 arrangerades SM i segelflygklassen F3J. • 2018 kommer klubben att arrangera både SM i F5J och F3J. • Fälten används både för träning och tävling inom segelflygklasserna F3J, F5J, F3B och F3K. • Klubben har under 2017 inlett en omfattande ungdomssatsning tillsammans med Lerums kommun där vi i förlängningen kommer att rikta in oss på en relativt ny klass inom segelflyget, F3B-RES. • Om ansökan får ett avslag och vi blir tvingade att under alla förhållanden utöva vår verksamhet under 120meter så ser framtiden för klubben, sporten och all den satsning som gjorts fram tills idag ut att vara till intet. Satsningarna innefattar både privata ekonomiska satsningar på den sportsliga delen av utövandet och tid som lagts ner och kommer läggas ner på att engagera våra barn och ungdomar inom verksamheten och sporten. Segelflyget ligger till grund för våra motiveringar då just den delen av modellflyget och sporten avser ett behov att nyttja en högre höjd än 120m för att fylla sitt syfte. Då vi befinner oss utanför kontroll zon (G-Luft) anser vi att 500meter är en rimlig höjd för att även i framtiden kunna utöva segelflyg på våra fält i Gråbo.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
regler_fr_flyg_grbo_mfk_2-segelflygfltet.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygförbud över bebyggelse. Se fältskiss.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Segel, Tävling
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1974
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Enstaka bebyggelse ca 250 meter från fältet

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
grbo_segelflygfltet.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Hej.

Översänder härmed reviderad ansökan avseende Gråbo Modellflygklubb Backlanda och Segelflygfältet, vi har nu lagt ansökt höjden på 390meter som i dagsläget ligger under de 1500ft öh som vi max utan avtal kan tillåtas, denna höjd framgick inte tydligt på de underlag som man kunde ta del av på internet då ansökan gjordes.

Kontakt är tagen med ATS Landvetter och kopia på mail från Robin Johansson (Operativ Chef ATS Landvetter) är bifogat, dom har ingen möjlighet att ta dessa beslut förrän tidigast i slutet på Augusti så vi kommer att om nu detta bifalles att gör ytterligare en revidering/ansökan vid senare tillfälle när avtal finns på plats. Men vi får ta detta som första steg så vi inte får stoppa landslagsträning och SM tävlingar.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.844528
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.322417
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-09 10:13:09
Ändrad datum
2021-06-30 23:26:51

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
390 m
TS beslut
Godkänd2018-07-05