Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Ytterlännes MFK Silvervingen
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll, <7 kg, 7-25 kg
Fältnamn
Gistgårdsön
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
250 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Då vi utöver motorflyg även flyger med segelflyg var vi använder högstart behöver vi en utökad flyghöjd till 250m.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skerhet1_silvervingen.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Staket som avgränsar 3:e person från depot och start- och landningsbana.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1975
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

600m till Höga Kusten Airport

Typ av luftrum
Trafikinformationszon/-område TIZ/TIA
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_hga_kusten_airport_silvervingen.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

1/ Avtal med lokala trafikledningen finns och är inskickat tidigare, samt väldigt bra kommikation med trafikledningen finns.

2/ Den sökta höjden 250m är för att försäkra oss om att EJ överstiga höjdgränsen, då det förekommer RC-segel och vid träning av olika manövrar som förekommer i RC-motor. Dessa moment är tidsmässigt korta.

Säkerhetstänket är:

*Vi ringer och meddelar trafikledningen då vi börjar att flyga.
*Medhörning via scanner finns, så vi hör all trafik som anropar trafikledningen.
*Inga modeller finns i luften under start och landning av flygtrafik som har kontakt med trafikledningen.
*Modellflygarna kallas ned via ett gasdrivet signalhorn. (omedelbar landning)

 

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
63.043889
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
17.762278
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-02 09:41:16
Ändrad datum
2019-01-29 21:17:21

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
250 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28