Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Nyköpings Modellklubb NMK
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Nyköping Lunda
FSF_id
26112-47
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
Enligt avtal Skavsta ATS
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vårt fält Nyköping Lund har sedan det grundades 2010 inte upplevt en ända incident med fullskala-flyget. Med fältets placering mitt i skogen vid yttre SV. hörnet av CTR upplever vi ytterst sällan någon flygtrafik över huvud taget i området. Sikten runt flygområdet är bra vilket gör att ev. annalkande flygplan kan upptäcka i tid och rutinen är då att gå ner till 50m nivån. Behov av högre flyghöjd än 50m bygger på att verksamhet med segelflyg kan förekomma då platsen har gynnsam termiktillväxt. Då fältet också är lämpat för våra större modellplan med tanke på det minimala antalet civilperson och sommarboende befinner sig i närområdet.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
nmk_lunda_och_brandholmen_lokala_regler_v3.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Vi har med lokala regler samt med avspärrning mellan flygområde och depå /parkering gjort vad som kan anses som möjligt för att undvika olyckor.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
2010
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Omgivningen består av skog och ängsmark, närmaste bebyggelse i form av sommarstuga 450m.

Typ av luftrum
Kontrollzon CTR, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
avtal_mellan_skavsta_och_nmk_2.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.723611
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
16.725000
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-09 16:29:33
Ändrad datum
2021-06-30 23:13:44

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
enligt avtal ATS
TS beslut
Godkänd 2018-11-13