Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Höglandets Modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Hultsfred-Vimmerby flygplats
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Segelflyg och större modeller kräver högre tillåten flyghöjd än 120m. Vi har radiokontakt med samtligt flyg. Radiopassning gäller alltid, även vid normalt flygande under 120m. Vid flygning över 120m ska en sk. Caller (medhjälpare) vara med och säkerställa flygningen och uppmärksamma piloten om fullskalaflyg i närheten. Vid flygning på höjd över 120m skall modellen omedelbart tas ner till en lämplig höjd under 120m om så krävs för att undvika kollision med fullskala flyg.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
skerhetsregler_hglandets_modellflygklubb_ny_2018_smff_ny_version_1.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Säkerhetsreglerna beskriver hur vi framför flygplanen, med flygförbudszoner osv.
Alf Ek måste kontaktas innan första flygning sker.
Flygkomunikationsradio används.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Ca 3 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog, privatägt flygfält
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Endast flyplatsbyggnader, hangarer osv.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Se punkten “Motivera behovet av utökad flyghöjd…” ovan

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.526285
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.822029
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-11 20:27:34
Ändrad datum
2021-06-30 23:27:12

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-11-13