Ansökningsomgång 2018 avslutad

Den ansökningsomgång för godkännande av modellflygfält, där RCFF och SMFF gemensamt tillställt Transportstyrelsen (TS) uppgifter om sina organisationer, säkerhetsregler och modellflygfält, som pågått sedan våren 2018 är nu fr o m 2018-10-31 avslutad.

Detta innebär att de uppgifter som finns hos TS kommer att bedömas inom kort och  för de fält där beslut ännu inte är klart förväntas TS uppdaterade lista med godkända modellflygfält publiceras inom några veckor.

TS arbetar också med att genomföra en publicering i AIP för de fält som godkänts för flyghöjder över 120 meter och som ligger inom okontrollerad luft (G-luft).

För fält inom kontrollzoner (CTR) är det f n inte aktuellt med sådan publicering då dessa fält anses kända och ha säkerheten tillgodosedd genom respektive avtal med lokal flygledning (ATS).

OBS! Transportstyrelsens godkännande bygger på de uppgifter som levererats i våra ansökningar och det är respektive organisations/klubbs skyldighet att meddela om dessa uppgifter förändras, t ex genom ny byggnation eller andra ändringar runt fälten. Även förändringar inom klubbens organisation med uppgifter om ansvariga personer mm skall meddelas. Instruktioner för hur sådana ändringar skall rapporteras kommer att publiceras på den här web-platsen samt via RCFFs och SMFFs kommunikationsvägar.

En ny gemensam omgång med ansökningar/uppdateringar planeras till våren 2019.

Här finns TS senaste beslut (2018-11-13) och en aktuell förteckning över godkända modellflygfält. Detaljer om fälten finns under menyvalet “Lista över registrerade fält

TS senaste beslut från 2018-11-13 finns på nedanstående länk: 

RCFF/SMFF – TS godkännande av modellflygklubb (modellflygförening) och lista över godkända modellflygfält.

Med vänlig hälsning
Kjell Nilsson, fältregisterhanterare för RCFF och SMFF