Godkända fält 2020-07-10

I bifogade filer finns TS godkännande av föreningar/klubbar och fält. Vi väntar på ett uppdaterat godkännande för 2021.

De regler som gäller fr o m 1/1 2021 är:
Säkerhetsregler för modellflygning utomhus v1.4.2

Här finns TS beslut från 2020-07-10 inklusive lista på hittills godkända fält. Detta ärende har hanterats elektroniskt, vilket innebär att beslutet skickas i elektronisk form utan underskrift.

2020-2446 AHL Beslut RCFF-SMFF godkännande modellflyg – 200708
2020-2446 Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfalt 200708

Vårens ansökningsprocess har dragit ut på tiden men är nu klar. Det har tillkommit 3 nya fält där man ansökt om lite högre höjd än 120 meter och här har TS lanserat ett nytt krav för godkännande. Man kräver att modellflygfältet skall vara markerat i “TMA_kartan” och den administreras av ansvarig inom varje TMA-område och vi har fått oss ålagt att via denne ansvarige för varje flygplats TMA-karta se till så att modellfältet förs in på kartan.

Det är en helt rimlig säkerhetshöjande åtgärd som också gör att allmänflyget får uppgifter om våra fält och vilka höjder vi har tillåtelse att flyga på. Problemet under den här ansökningsomgången var att kraven kom till precis mot slutet och proceduren att få ett fält inlagt på kartan tar som det verkar upp mot 4-6 månader. Man ville alltså inte godkänna de önskad höjderna förrän kartan är uppdaterad och detta kan nog först ske fram mot årets slut.

De fält detta gäller är Strängnäs nya fält, Standas nya fält och Vallstena där man tills vidare fått ett godkännande med 120 m höjd för att få de önskade höjderna när kartproceduren är klar.

När det gäller flera av  fälten inom Arlanda/Bromma kontrollzon har vi fått ett godkännande enligt “drönarreglerna” för höjd 50 m. Dessa fält har tidigare inte haft något godkännande. Skillnaden blir inte så stor men ett godkännande kan spela roll ut försäkringssynpunkt. Vi hoppas fortfarande på att komma till överenskommelser med Arlanda/Bromma så att dessa fält kan få en högre godkänd höjd – men vägen verkat lång.

/Kjell Nilsson

Tillägg 2019-10-17

I samarbete med Finn Madsen, som publicerar och underhåller web-platsen Sveriges Luftrum, har vi nu lagt in alla fält som finns med i TS lista över godkända modellflygfält. Dess ligger i ett eget lager på kartan och är sorterade under respektive TMA. Du kan välja att visa ett enskilt fält, ett TMA eller många TMA eller bara de fält som ligger utanför TMA.

Systemet hanterar inte åäö så namn på fält ock klubbar får läsas med detta i åtanke. För varje fält syns också den högsta godkända höjden. De fält som ligger inom CTR och får sin höjd angiven när modellflygsektorn öppnas och inte har en fast höjdtillåtelse visas med höjden -9990 m.

Kartan finns på https://www.highfly.se/luftrum/

Vår egen gemensamma fältdatabas Modellflygfält 2020 är fortfarande samlingsplatsen för de uppgifter som ligger till grund för vårt tillstånd från Transportstyrelsen. (https://www.faltregister.se)

Hittar du felaktigheter är du välkommen att höra av dig till undertecknad.

Med vänlig hälsning,

Kjell Nilsson