Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Lidköpings Modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Skallmeja
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
området ligger i okontrollerad luft, och kommer att användas i huvudsak till segelflygning, spotter/caller kommer att användas vid verksamhet.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Risk för 3:e person är liten då publik ej kommer att förekomma

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
5 År
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark, Skog, Vatten
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Jordbruksmark

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Området ligger i okontrollerad luft men under Såtenäs TMA med en undersida på 450m.
Vid utökning av TMA finns utarbetade rutiner hos föreningen hur detta delges medlemmar.
Verksamhet på ansökt område sker endast efter markägares tillstånd vid varje tillfälle besök av klubbens anslagstavla på hemmafält för ev begränsningar (Notam).

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.382564
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.185420
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-10-07 10:57:50
Ändrad datum
2021-06-30 22:08:19

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

2021-05-11: Maximal flyghöjd godkänns till 300 med caller vid flygning över 120 meter./Anna Ahlberg

TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28