Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Hässelby MFK
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Grimsta
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltegler_fr_hmfk.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Kontrollzon CTR, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Avvaktar avtal BMA/ARN / Kjell Nilsson

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.356865
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
17.860365
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-31 22:28:53
Ändrad datum
2021-07-01 14:14:52

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

2021-05-04: Denna ansökan kan inte godkännas då fältet ligger innanför 5 km-gränsen, vilket gör det svårt att ens godkänna för maximal flyghöjd på 50 meter utan att ATS Bromma/Arlanda är med. /Anna Ahlberg

TS beslut höjdgräns
TS beslut
Inte GK2021-06-28