Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Eget fält
Modellflygklubb
RCFF
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll, 7-25 kg
Fältnamn
Hultsfred
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
35 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
flygfält
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
flyg_kontrakt_5.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.523943
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.823947
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-03-22 18:09:20
Ändrad datum
2018-06-28 15:21:44

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28