Ansökningsomgång våren 2021 klar

2021-06-29
Den sedan länge pågående ansökningsomgången är nu äntligen klar. VI har fått ett nytt beslut och en uppdaterad lista över godkända fält. Det har kommit till en del nya formuleringar i beslutstexten så det är viktigt att alla fältansvariga läser igenom och kommunicerar till användarna vid respektive fält. I huvudsak innebär de nya skrivningarna att vi är skyldiga att hålla koll på om det fält vi nyttjar ligger inom områden som berörs av tillfälliga restriktioner. Sådana restriktioner kan hittas i NOTAM och AIP SUP.
Fältregistret kommer inom kort att uppdateras med kortvägar till dessa publikationer

Alla våra modellflygfält som ligger i G-luft och har en godkänd flyghöjd över 120 meter finns nu rapporterade till AIP. Det handlar om ca 130 fält och av dessa har 30 fält fått namnen korrigerade enligt krav från LFV för att följa nomenklaturen för respektive fullskalafält. Se särskild lista.

Fältkartan i registret är uppdaterad enligt det nya beslutet.

/Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson

Hela förloppet för tidigare ansökningsomgångar finns att läsa under menyn Historiska uppgifter.